17 Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa ban hành so với IFRS

17 Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa ban hành so với IFRS
Like Tweet Pin it Share Share Email

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”) là một bộ chuẩn mực kế toán được nghiên cứu và phát triển bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (“IASB”) với mục tiêu cung cấp một khuôn khổ quốc tế về lập và trình bày báo cáo tài chính cho các tổ chức hoạt động vì mục đích lợi nhuận. IFRS tạo ra một ngôn ngữ kế toán chung cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, giúp tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh được của báo cáo tài chính. Hiện nay có khoảng 144 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu toàn bộ hoặc đa số các công ty áp dụng IFRS. Việt Nam nằm trong một số ít các quốc gia còn lại trên thế giới chưa áp dụng IFRS. Trong giai đoạn gần đây, Bộ tài chính đang gấp rút đưa ra lộ trình áp dụng IFRS thay cho VAS hiện đang dùng của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu về việc mở cửa nền kinh thế và thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và gần như 2-3 năm nữa chúng ta sẽ bắt buộc phải áp dụng IFRS cho việc lập báo cáo tài chính hàng năm. Để tránh bị lạc hậu thì mỗi một kế toán viên, kiểm toán viên cũng nên cập nhật những kiến thức mới này tránh bị tụt hậu so với yêu cầu công việc và đồng nghiệp.

Ở bài viết này mình chỉ xin đề cập đến số lượng, tên gọi các chuẩn mực của IFRS và các chuẩn mực Việt Nam chưa có theo quốc tế mà thôi.

Phần 1: Danh mục Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế hiện hành

STTSố hiệuTên Chuẩn mực/Mục đích áp dụngTên tiếng Anh
1IAS 1Trình bày Báo cáo tài chínhPresentation of Financial Statements
2IAS 2Hàng tồn khoInventories
3IAS 7Báo cáo lưu chuyển tiền tệStatement of Cash Flows
4IAS 8Chính sách kế toán, sự thay đổi trong ước tính kế toán và sai sótAccounting Policies, Changes in

Accounting Estimates and Errors

5IAS 10Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămEvents After the Reporting Period
6IAS 11Hợp đồng xây dựngConstruction contracts
7IAS 12Thuế Thu nhập doanh nghiệpIncome Taxes
8IAS 16Tài sản, nhà cửa và thiết bịProperty, Plant and Equipment
9IAS 17Thuê tài sảnLease
10IAS 18Doanh thuRevenue
11IAS 19Lợi ích người lao độngEmployee Benefits
12IAS 20Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủAccounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
13IAS 21Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoáiThe Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
14IAS 23Chi phí đi vayBorrowing Costs
15IAS 24Trình bày các bên liên quanRelated Party Disclosures
16IAS 26Kế toán và báo cáo lợi ích hưu tríAccounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
17IAS 27Báo cáo tài chính riêngSeparate Financial Statements
18IAS 28Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanhInvestments in Associates and Joint Ventures
19IAS 29Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phátFinancial Reporting in Hyperinflationary Economies
20IAS 32Công cụ tài chính: Trình bàyFinancial Instruments: Presentation
21IAS 33Lãi trên cổ phiếuEarnings Per Share
22IAS 34Báo cáo tài chính giữa niên độInterim Financial Reporting
23IAS 36Tổn thất tài sảnImpairment of Assets
24IAS 37Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàngProvisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
25IAS 38Tài sản cố định vô hìnhIntangible Assets
26IAS 39Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trịFinancial Instruments: Recognition and Measurement
27IAS 40Bất động sản đầu tưInvestment Property
28IAS 41Nông nghiệpAgriculture
29IFRS 1Lần đầu áp dụng IFRSFirst-time Adoption of International Financial Reporting Standards
30IFRS 2Thanh toán trên cơ sở cổ phiếuShare-based Payment
31IFRS 3Hợp nhất kinh doanhBusiness Combinations
32IFRS 5Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tụcNon-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
33IFRS 6Thăm dò và đánh giá tài sản nguyên khoáng sảnExploration for and Evaluation of Mineral Resources
34IFRS 7Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32)Financial Instruments: Disclosures
35IFRS 8Bộ phận kinh doanhOperating Segments
36IFRS 9Công cụ tài chính (Thay thế IAS 39)Financial Instruments
37IFRS 10Báo cáo tài chính hợp nhấtConsolidated Financial Statements
38IFRS 11Thoả thuận liên doanhJoint Arrangements
39IFRS 12Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khácDisclosure of Interests in Other Entities
40IFRS 13Xác định giá trị hợp lýFair Value Measurement
41IFRS 14Các khoản hoãn lại theo luật địnhRegulatory Deferral Accounts
42IFRS 15Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng (thay thế cho IAS 11 và IAS 18, hiệu lực từ 1/1/2018).Revenue from Contracts with Customers venue from Contracts with Customers
43IFRS 16Thuê tài sản (Thay thế IAS 17, hiệu lực từ 1/1/2018)Leases
44IFRS 17Hợp đồng bảo hiểm (thay thế IFRS 4, hiệu lực từ 01/1/2021)Insurance Contracts

 

Phần 2: 17 Chuẩn mực Việt Nam chưa ban hành so với IFRS

STTSố hiệu CMTên Chuẩn mực chưa ban hành tại Việt Nam
1IAS 19Lợi ích người lao động
2IAS 20Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủ
3IAS 26Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí
4IAS 29Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát
5IAS 36Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
6IAS 41Nông nghiệp
7IFRS 1Áp dụng lần đầu IFRS
8IFRS 2Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
9IFRS 5Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn
10IFRS 6Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản
11IFRS 7Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32)
12IFRS 8Bộ phận kinh doanh
13IFRS 9Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị (Thay thế IAS 39)
14IFRS 11Thoả thuận liên doanh
15IFRS 12Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác
16IFRS 13Xác định giá trị hợp lý
17IFRS 14Các khoản hoãn lại theo luật định

17 chuẩn mực này Việt Nam chưa ban hành cũng có nhiều nguyên nhân, theo mình nghĩ thì tại thời điểm xây dựng chuẩn mực cách đây cũng gần 20 năm, tại thời điểm đó nền kinh tế của Việt Nam còn chưa thực sự phát triển, chưa có nhiều vấn đề liên quan đến các chuẩn mực này nên chưa ban hành, gần đây thì muốn theo Quốc tế luôn nên cũng không nghiên cứu ban hành chuẩn mực mới nữa.

Dù sao thì qua bài viết này các bạn cũng sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về IFRS và 1 phần của sự khác nhau với VAS. Ngoài ra có rất nhiều chuẩn mực Việt Nam có nhưng khác biệt nhiều so với IFRS, các bài viết sau mình sẽ chi tiết hơn một cách cơ bản các nội dung này.

Have nice day anh em nhé !!!

Hãy theo dõi tôi nhé...sẽ có nhiều thú vị cho bạn đấy !!!

* indicates required
/ ( mm / dd )

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *