Case study 1 : Giảm trừ doanh thu – Thông tư 200 và những kẽ hở
Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và được áp dụng bắt đầu từ năm tài chính 2015. Đây là thông tư được đánh giá là đã giúp chế độ kế toán Việt Nam tiệm cận gần hơn, 40-50% so với Thông lệ và Chuẩn mực quốc tế, nguyên tắc xuyên suốt trong Thông tư… (7 comments)

Đạo đức nghề nghiệp trên con đường danh vọng – Nghề kiểm toán
Nghề kiểm toán là một nghề khổ, khổ không có nghĩa là đổ những giọt mồ hôi hay chịu mưa chịu nắng, khổ là phải chống chọi với những áp lực công việc, ý kiến trái chiều và đặc biệt là những cám dỗ vật chất…. “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất… (0 comment)

Thử thách đối một trợ lý kiểm toán viên
Trong cuộc sống bạn luôn phải lựa chọn và đánh đổi rất nhiều điều…ngay trên chính con đường bạn đã đi, đang đi và sắp tới sẽ đi. Khi bắt đầu bước chân vào con đường kiểm toán điều đầu tiên bạn cần trang bị cho chính mình đó là niềm tin và lập trường… (1 comment)