Fast Forward Academy CIA là chương trình tự học kiểm toán nội bộ CIA sử dụng công nghệ tiên tiến để giúp học sinh học tiết kiệm hơn. Công nghệ của họ là xương sống chương trình tự học này Chúng tôi đã nhận truy cập vào nền tảng trực tuyến mới của họ, trong đó bao… (0 comment)

Cách đây 1 tháng, trong một phút bồng bột, tôi đã tiêu hết 2000$ (thực ra là chưa đến :v) cho một quyết định nhỏ của mình nhưng hi vọng nó sẽ có một kết cục có hậu…đó là đăng ký chương trình học Kiểm toán nội bộ CIA ( Certified Internal Auditor). Thế CIA… (0 comment)