Kiểm toán chi phí trả trước như thế nào? – TTKT p3

Kiểm toán chi phí trả trước như thế nào? – TTKT p3
Like Tweet Pin it Share Share Email

Hôm nay mình xin tiếp tục seri thủ tục kiểm toán bằng các thủ tục kiểm toán chi phí trả trước.

1.Chi phí trả trước là gì ?

Chúng ta hiểu nôm la “ Chi phí đã phát sinh ( đã trả tiền, đã mua về) nhưng có liên quan tới nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh. Để đảm bảo tính hợp lý của việc ghi nhận chi phí, người ta chia chi phí đó thành các kỳ và phân bổ vào chi phí các kỳ kế toán đó”.

Một ví dụ minh họa cho định nghĩa trên:

Bạn mua bảo hiểm sức khỏe AON có kỳ hạn là 2 năm với giá trị hợp đồng bảo hiểm là 7.300.000 VND cho 2 năm. Như vậy bạn bỏ ra 7,3 triệu để có 2 năm được bảo hiểm sức khỏe, mỗi ngày bạn sống và làm việc bạn đều có cảm giác tự tin khi được bảo hiểm…cái bọn bán bảo hiểm không bao giờ nó bảo là hôm nay bạn bị mất 24 triệu cả, mà nó sẽ tính thế này này… Một năm có 365 ngày, 2 năm là 730 ngày, mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra 10.000 VND mỗi ngày là bạn đã được bảo hiểm sức khỏe 2 năm liền, ốm đau gì cũng không lo lắm. Vậy bạn sẽ nghĩ là bạn mất 10k mỗi ngày hay mất 7tr3 ngay hôm nay. Trên thực tế là bạn đã mất 7tr3 ngay tại thời điểm mua bảo hiểm rồi, nhưng chế độ kế toán Việt Nam không coi nó là 1 khoản chi phí ngày hôm nay, mà nó là tài sản của bạn, mỗi ngày trôi qua cái tài sản ý chuyển dần sang chi phí 🙂 Nghe hơi vô lý nhưng kế toán là thế đấy.

Các chi phí trả trước thường là :

– Chi phí trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng;

– Chi phí trả trước về thuê dịch vụ cung cấp cho hoạt động kinh;

– Chi phí mua các loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe. . .) và các loại lệ phí mua;

– Công cụ, dụng cụ thuộc tài sản ngắn hạn xuất dùng với giá trị lớn;

– Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê;

– Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật;

– Chi phí trong thời gian ngừng việc (Không lường trước được);

– Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần quá lớn cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán (tháng, quý);

– Chi phí trả trước khác (như lãi tiền vay trả trước, lãi mua hàng trả chậm, trả góp,. . .).

Hiện tại thì theo Thông tư 200/ 2014 – BTC thì duy nhất tài khoản 242 theo dõi khoản chi phí trả trước này. Tuy không tách riêng ra 2 tài khoản như trước nhưng đơn vị cũng cần theo dõi ngắn hạn và dài hạn và cần phải trình bày trên báo cáo tài chính

2.Mục tiêu kiểm toán của phần hành chi phí trả trước là gì?

Có mấy mục đích chính nhưng mục tiêu của các thủ tục kiểm toán của phần hành này chủ yếu là:

 • Ghi nhận chi phí trả trước có đúng không? Về nguyên giá và thời điểm ghi nhận!!!
 • Chính sách phân bổ chi phí trả trước có phù hợp hay không, có nhất quán với năm trước không?
 • Cách tính toán của kế toán có phù hợp không? Có tính thiếu khoản nào không?
 • Chi phí trả trước đã được phân loại đúng chưa? Được trình bày trên Báo cáo tài chính phù hợp chưa?

3. Thủ tục kiểm toán cơ bản chi phí trả trước

Bước 1: Sang phòng kế toán xin tài liệu nào…Chị xinh gái gì ơi…cho em xin mấy cái này với :

 • Bảng phân bổ chi phí trả trước ( cái bảng mà họ tính bằng excel hoặc xuất từ phần mềm ra ý, có số đầu kỳ, số phân bổ trong kỳ, số cuối kỳ, số tháng phân bổ, ngày bắt đầu phân bổ ý), mạnh dạn xin cả bảng năm trước nữa để về đối chiếu 😀
 • Các hợp đồng, tài liệu đến các khoản chi phí trả trước này.

Bước 2: Xem xét các bằng chứng kiểm toán để đảm bảo khoản chi phí trả trước đó có thuộc sở hữu của đơn vị không? Cách ghi nhận của đơn vị có phù hợp với chuẩn mực kế toán không?

Bước 3: Kiểm tra việc áp dụng nhất quán chính sách kế toán áp dụng kỳ trước và kỳ này.

 • Xin giấy làm việc của nhóm kiểm toán năm trước nếu năm trước cũng công ty mình làm, nếu không thì xin đơn vị cái bảng phân bổ khấu hao của đơn vị năm trước.
 • Đối chiếu chính sách phân bổ của các chi phí trả trước từ năm trước sang năm nay xem có nhất quán số tháng phân bổ chi phí hay không? – Thường là phương pháp đường thẳng…
 • Nếu thay đổi thì nguyên nhân thay đổi là gì? Có phù hợp không? Có điều chỉnh hồi tố năm trước hay không?

Bước 4: Kiểm tra các giao dịch bất thường

 • Kiểm tra sự hợp lý các giao dịch bất thường và tính đầy đủ các thông tin liên quan.
 • Xác định các sai sót có thể nảy sinh từ các giao dịch bất thường.
 • Ở bước này chủ yếu là phân tích các đối ứng bất thường của TK 242 với các tài khoản khác.

Bước 5: Thủ tục phân tích

 • Phân tích phát sinh tăng, giảm các TK 242 theo tháng, so sánh với năm trước.
 • Tìm ra các xu hướng bất thường và định hướng cho việc kiểm tra chi tiết

Bước 6: Tính lại chi phí trả trước phân bổ trong năm theo tiêu thức phân bổ của đơn vị

 • Bước này là tính lại toàn bộ theo tiêu thức của đơn vị, cần thiết lập công thức excel để tính lại giá trị này sau đó so sánh với giá trị đơn vị đã phân bổ. Nhiều lúc phần mềm nó tính thật đấy nhưng nhiều lúc nó cũng ngu lắm, tính sai do cách hiểu của phần mềm về kế toán chưa phù hợp. Bạn sẽ có thể có được bút toán điều chỉnh ở đây đấy…

Bước 7: Xem xét việc phân bổ chi phí trả trước vào các tài khoản có liên quan là hợp lý

 • Đơn vị hạch toán vào 632 hay 641, 642 là phù hợp? Nó có thể ảnh hưởng đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.Kinh nghiệm thực tế của phần hành chi phí trả trước

 • Tiêu thức phân bổ không nhất quá, 2 mã chi phí giống nhau mà phân bổ với thời gian khác nhau, năm trước phân bổ 3 năm, năm nay còn có 1 năm…
 • Không phải chi phí trả trước mà vẫn hạch toán trên 242, ví dụ một số khoản đáng ra phải cho vào chi phí trong kỳ nhưng to quá nên bạn phân bổ nó vào các kỳ sau để giảm lỗ, tăng lãi.. ví dụ chi phí sửa nhà bị cháy chẳng hạn :), hoặc một số khoản đủ điều kiện ghi nhận tài sản lại ghi nhận chi phí trả trước…
 • Đưa vào sử dụng ngày 1/1 nhưng đến ngày 30/3 mới bắt đầu phân bổ @@
 • Phân bổ hết rồi mà vẫn phân bổ tiếp ( cái này do phần mềm nó ngu :))

Hãy theo dõi tôi nhé...sẽ có nhiều thú vị cho bạn đấy !!!

* indicates required
/ ( mm / dd )

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *