Cách đây 1 tháng, trong một phút bồng bột, tôi đã tiêu hết 2000$ (thực ra là chưa đến :v) cho một quyết định nhỏ của mình nhưng hi vọng nó sẽ có một kết cục có hậu…đó là đăng ký chương trình học Kiểm toán nội bộ CIA ( Certified Internal Auditor). Thế CIA… (0 comment)