Nghề kiểm toán sẽ giúp bạn trở thành 1 nhà đầu tư chứng khoán ngoại hạng
Chắc hẳn khi bạn học đại học bạn đã được tiếp cận cái khái niệm “ Kim tứ đồ” của Robert Kiyosaki, chắc chắn nó luôn được giới thiệu trong mỗi buổi hội thảo làm giàu, chương trình đào tạo kiếm tiền đề đào tạo tư duy. Mình tin đa số các bạn ở đây… (4 comments)