Chào các bạn, nếu bạn đã trong danh sách trúng tuyển thực tập kiểm toán  của một công ty kiểm toán nào đó…thì xin chúc mừng bạn, bạn đã xuất sắc hơi rất nhiều bạn bè khác. Tại sao ư? vì đơn giản một điều chúng ra đều nhận thấy, càng ngày các trường đại học đào tạo ra… (2 comments)