Kiểm toán Hàng tồn kho – Không hề đơn giản – TTKT p4
Trở lại với series bài viết ” Hướng dẫn thủ tục kiểm toán cơ bản“, hôm nay mình xin tiếp tục với chủ đề thủ tục kiểm toán Hàng tồn kho. Quả thực đây là một phần hành không hề đơn giản đối với một doanh nghiệp sản xuất hoặc xây dựng nếu không muốn… (0 comment)

Thủ tục kiểm toán phần hành tiền và tương đương tiền – TTKT p1
Tiền và tương đương tiền là một phần hành thường được giao cho các trợ lý mới vào nghề hoặc cả đối với các bạn thực tập cũng có thể được giao nếu khối lượng công việc các phần hành khác nhiều. Tuy nhiên về bản thân mình nhận thấy phần hành này khá là… (1 comment)