Trong khuôn khổ bài viết này, mình xin chia sẽ những kinh nghiệm thi tuyển vào hãng kiểm toán AASC nói riêng và các bạn có thể khái quát sang thi tuyển thực tập của các công ty kiểm toán Việt Nam khác nói chung ( vì cơ bản nó cũng same same như thế  ) Trước tiên phải lăng… (17 comments)