Thử thách đối một trợ lý kiểm toán viên
Trong cuộc sống bạn luôn phải lựa chọn và đánh đổi rất nhiều điều…ngay trên chính con đường bạn đã đi, đang đi và sắp tới sẽ đi. Khi bắt đầu bước chân vào con đường kiểm toán điều đầu tiên bạn cần trang bị cho chính mình đó là niềm tin và lập trường… (1 comment)